Portal
REKRUTACJA
05.04.2016

Uczniowie zamieszkujący w obwodzie szkoły składają druk: Zgłoszenie do klasy pierwszej Gimnazjum nr 4 w Nakle n. Notecią

Uczniowie zamieszkujący poza obwodem szkoły składają druk: Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią wraz z zaświadczeniami (w przypadku ich posiadania):

- uzyskania tytułu laureata w konkursach kuratoryjnych,

- realizowania w szkole podstawowej indywidualnego programu lub toku nauki,

- świadczenia działalności na rzecz środowiska lokalnego,

- osiągnięć w dziedzinach artystycznych lub sportowych,

- objęciem kandydata pieczą zastępczą.

Wykaz ulic i miejscowości przynależnych do obwodu Gimnazjum nr 4 zamieszczone są na stronie internetowej szkoły.

Uczniowie deklarujący chęć podjęcia nauki w klasie sportowej o profilu piłka nożna lub pływanie z elementami ratownictwa wodnego składają wniosek lub zgłoszenie ( w zależności od miejsca zamieszkania), zgodę rodzica na uczęszczanie do klasy sportowej oraz aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza medycyny sportowej.

Druki w wersji papierowej można również pobrać w sekretariacie Gimnazjum nr 4 oraz w sekretariacie szkoły, do której dziecko uczęszcza.

Terminy składania zgłoszeń i wniosków: do€“ 10 czerwca 2016r.,

natomiast do oddziału sportowego do 11.05.2016r.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT